Referat 2022

Referat från årsmötet 17 februari finns här:

Referat från månadsmötet 17 mars finns här:

Referat från månadsmötet 21 april finns här: