Referat 2019

Referat från årsmötet 2019-02-21 finns här:

Referat från oktober månads möte finns här:

Referat från november månads möte finns här:

Referat från december månads möte finns här: