Referat 2018

Månadsmöte 15 november  Anita Thürings referat finns att läsa här:

Månadsmöte 18 oktober  Jari Karivainios referat finns att läsa här:

Månadsmöte 20 september  Ingegerd Fylkingers referat finns att läsa här:

Bussutflykt 16 augusti     Anita Thürings referat finns att läsa här:

Vårlunch 17 maj              Harriet Albers referat finns att läsa här:

Månadsmöte 19 april      Ingegerd Fylkinger;s referat finns att läsa här.

Årsmöte 22 februari        Jari Karivainio;s referat finns att läsa här.

Månadsmöte 18 januari   Jari Karivainio;s referat finns att läsa här.