2017

Julbord 14 december           Jari Karivainio;s referat finns att läsa här.

Lucia 13 december.              Jari Karivainio;s referat finns att läsa här.

Månadsmöte 17 november.  Anita Thüring;s referat finns att läsa här.

Månadsmöte 19 oktober.      Ingerd Fylkinger;s referat finns att läsa här.

Stora Karlsö 14 maj.             Jari Karivainio;s referat finns att läsa här.

Månadsmöte 21 september. Jari Karivainio;s referat finns att läsa här.