Föreningens stadgar

SPF Seniorerna Stenkyrkakretsens stadgar antagna vid årsmötet den 25/1 2018