Bowling

Klubbmästerskap i Stånga Bowlinghall tisdagen den 16 maj kl 13.00

Vid frågor kontakta Göran Hejdström tel 070-690 73 69