Kortspel

Kortspel på Kupan i Klintehamn

Onsdagen den 31 augusti kl 13.00 startar vi upp kortspelet på Kupan igen. Det behövs ingen anmälan och alla är välkomna.