Tryggare ekonomi på äldre dag

Kursen "Tryggare ekonomi på äldre dar" är en kostnadsfri digital kurs med syfte att stärka seniorers kunskaper i privatekonomi.

Kursen samordnas av Finansinspektionen och är ett samarbete mellan myndigheter och företag under namnet Gilla Din Ekonomi.

Kursen vänder sig till alla föreningsmedlemmar som vill bli vidareinformatörer inom organisationen.

Datum och tid
10-11 november kl. 08.30-12.00. OBS! att kursen är två dagar. Sista dag för anmälan är den 29 oktober.

Anmälan görs till info@spfseniorerna.se Telefon: 08-692 32 50. Begränsat antal platser.

Välkommen med din anmälan!

Med vänlig hälsning

Åsa Österberg
Utvecklingsledare SPF Seniorerna - utbildningsansvarig