Att använda Zoom

Här finns länkar till hur man kan använda Zoom som deltagare och som mötesledare