Vår-sommar 2019

Referat vår-sommar 2019

SPF Seniorerna Fårö
SPF Seniorerna på Fårö har haft en intensiv vår och sommar med olika
programpunkter.
Vi inledde med Ulf Palmenfelt i påskveckan. Många kom och vill höra på vad
han hade att berätta. Det var om de röda ädelstenarna, som enligt det gamla
sättet att förmedla nyheter, från mun till mun, fick en helt annan tolkning när
historien förflyttat sig från en sydlig socken till storstaden. Vi fick också höra
om di sma. Dem som vi ska vara rädda om och tänka på. Deras tak är vårt golv.
Den 13 maj samlades några tappra ute på Lauterhorn. Det blåste kalla vindar.
Här blev vi välkomnade av Stig Norrby och Ola Persson från hamnföreningen.
Stig berättade för oss om Lauters och Ola om Jauvika fiskeläger. Verksamheten
på Lauterhorn har ökat mycket de senaste åren. Det är dels båtar som vill lägga
till och dels nyttjande av ställplatserna för bilar o husvagnar som finns.
Området erbjuder el, wifi och bibliotek bl a. En lista på vem som har jouren i
händelse att någon ansvarig behöver nås är anslagen på väggen vid
hamnkontoret. Det kunde vi också titta in på. Föreningen fick överta detta sen
sjöräddningen flyttat ut.
På Jauvika fick vi se en annan miljö. Det småskaliga fiskets ställe. Ola berättade
om stormar som härjat och bl a tagit gamla o nya bryggor med sig. Han
berättade också om personer som levt o verkat där. Här kunde vi också gå in
och skyla oss för vindarna och inta vårt medhavda fika. Det gjorde vi i det
gamla salteriet. En lokal som nu är i ordningsställd med bord o stolar och kan
nyttjas för möten mm. Här avtackade vi också våra trevliga ciceroner med
varsin gåva och vi kunde nöjda med em, om än lite frusna, ge oss av hemåt.
Den 12 juni företog vi en kvällstur med buss runt Auster på Fårö. Ett tjugotal
medlemmar följde med. Vi åkte med Ekströms buss och Arne vid ratten och
Ingvar Söderdahl som ciceron med benäget bistånd av Siv Söderdahl. Starten
var vid bygdegården, vidare for vi gamla vägen mot Sudersand och upp mot
fyren. Här och var utmed vägen fick vi höra om kända o okända personer som
levat o verkat. Vid fyren blev det en stunds paus o medhavt kaffe kunde intas.
Ingvar berättade här lite om hur det var att jobba på fyren. Återfärden gick via
Skär, Ekeviken mot Ekekors och åter mot bygdegården.
Den 26 juni träffades vi igen. Nu var det vinprovning med Håkan Larsson på
programmet. Vi var nära fyrtio personer. Det är alltid populärt gå på de här
kvällarna. Denna gång var temat gamla favoriter under hundralappen. Till detta
hade styrelsen fixat med lite smått o gott som kunde passa till resp vin.
Så juli månad då. Då fick vi besök av Håkan Nesser ett möte som vi kämpat för
att få till och som några ggr stupat på målsnöret. En stor skara samlades för att
höra Håkan berätta om sitt författarskap, sina böcker, filmprojekt o annat.
Efter framförandet o fikat kunde de som önskade, köpa signerade exemplar av
de titlar han hade med sig, och också pratat om.
Personerna i kollaget har gett sitt medgivande för publicering.
Eva Johansson text och
Åke Didriksson foto