Årsmöte 2017

Referat 2017

Årsmötet

Årsmöte hölls den 13 februari i församlingshemmet Fårö med SPF Seniorerna Fårö. Ett 30-tal medlemmar deltog. Mötesordförande var Yngve Ohlsson och till mötessekreterare valdes Siv Söderdahl Verksamhetsberättelsen med tillhörande ekonomiska handlingar godkändes och styrelsen fick ansvarsfrihet för det år som revisionen omfattat. Vid valen om valdes Eva Johansson, Laila Persson, Anita Wennergren och Hans Engström. Kvarstående är Anna-Maria Hagerfors och Siv Söderdahl. Fyllnadsval gjordes av Margareta Persson. Efter mötet åt vi Maffens goda smörgåstårta till kaffet. Britt Nordström och Anna Ekström från Handelsbanken i Fårösund berättade sedan om hur vi som privatpersoner kan ta ut eller sätta in pengar på banken när kontanthanteringen försvinner alltmer. Vi fick också information om hur banken kan hjälpa oss vid arvskiften vid partners frånfälle mm. Till vår hjälp delade de ut häften med vad de gått igenom.