Referat 2017

Forsa SPF Månadsmöte mars 2017

Ordföranden hälsade alla välkomna och  öppnade mötet.