Referat 2017

Uppdaterades: 21 mars 2017

Forsa SPF Månadsmöte mars 2017

Ordföranden hälsade alla välkomna och  öppnade mötet.

Publicerades: 21 mars 2017 Uppdaterades: 21 mars 2017