Kontakta oss

Aina Hallbåter

Styrelsen ordförande

Doris Gardarfve

Styrelsen vice ordförande

Karin Levander

Styrelsen sekreterare

Birgitta Smitterberg

Styrelsen kassör