Stadgar 2022

Från den 1 januari 2022 gäller nya stadgar för SPF Seniorernas föreningsverksamhet.