Årsmöte 2023

0_ Försättsblad.pdf

1_Kallelse till årsstämma 2023-04-13.pdf

2_Förslag till dagordning.pdf

3_Verksamhetsberättelse.pdf

4_Resultat & Balansräkning.pdf

5_Revisionsberättelse.pdf

6_Förslag till Verksamhetsplan för 2023 & 2024.pdf

7_Budget för 2023 Prognos 2024 & 2025.pdf

8_Valberedningens förslag.pdf

9_Årsmötes protokoll 2022.pdf

10_Årsmötesprotokoll 2023.pdf