Årsmöte 2022

Årsmöteshandlingar till Årsmötet 2022

Årsmöteshandlingar

1_Kallelse till årsstämma 2204-07

2_Förslag till föredragningslista

3_Verksamhetsberättelse 2021

4_Resultat & Balansräkning

5_Revisionsberättelse

6_Förslag till Verksamhetsplan för 2022 & 2023

7_Budget för 2022 Prognos 2023 & 2024

8_Valberedningens förslag

9_Årsmötes protokoll 2021.pdf

 

 

10_Årsmötesprotokoll 2022