Trafikkommittén

Trafikkommittén ska verka för att öka medvetenheten och intresset för trafik- och säkerhetsfrågor hos medlemmarna i distriktet.

Trafikkommittén:
Bengt Bengtsson, Björlanda/Torslanda (sammankallande)
Stellan Dahlquist, Älvsborg
Hans Norin, Ullevi
Britt Johansson, Lundby