Datorhandledning

På Göteborgs bibliotek finns utbildningar i datorhandledning genom Seniornet.
Läs mer