Folkhälsokommittén.

Vårt arbete utgår från de av senaste kongressen fastställda målområdena . Vi fokuserar särskilt på aktiviteter som kan bidraga till bättre hälsa och ökad livskvalitet hos våra medlemmar i distriktet. Vi skall även stödja föreningarna i deras arbete inom friskvårdsarbetet. Huvuddelen av aktiviteterna inom friskvårdens område skall ske i föreningarnas regi.