Årsstämmoprotokoll

Årsstämma 2022 med SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet.
Onsdagen den 30 mars 2022 kl. 12:45 – 14:45
Läs mer