Kurser

Läs detta först om inbjudan. Läs mer

Kursinbjudan till Zoommmöte - digitalt möte. Läs mer     
Guide för baskurs. Läs mer   
Manual för Zoom-deltagare. Läs mer
  Manual för Zoom - hur du startar och leder ett möte. Läs mer