Pubträffen

För förstagångsbesökare meddelas att puben ifråga är John Scotts Palace i Brunnsparken. Ingen föranmälan behövs. Det är bara att droppa in och blanda sig med glada SPF:are. Vår hörna ligger längst in till höger. Återigen mycket välkommen!