Studiebesök 22/11 - platser finns!

Platser finns till studiebesöket 22 november hos Göteborgs Modelljärnvägssällskap!
Mer information om besöket och hur du anmäler dig finns i bifogad inbjudan.