Distriktets årsstämmohandlingar nu tillgängliga

Göteborgsdistriktets årsstämmohandlingar finns nu att läsa på distriktets hemsida under fliken Distriktet