Göteborg 400 år

Här visas "senioraktiviteter" under rubriken Årsrika Göteborg. Månadsprogram uppdateras efter hand.
Övriga aktiviteter och evenemang i det omfattande jubileumsprogrammet återfinns under Jubileumskalendariet.