Tycho Brahes liv och forskning

En studiecirkel för dig som är nyfiken på Tycho Brahes spännande liv och forskning.

Rut Hillensjö kommer att guida oss om världsuppfattningen vid Tycho Brahes födelse och på vilket sätt Tycho Brahe bidrog till vad som idag kallas den vetenskapliga revolutionen.                             

Vi träffas vid två tillfällen: 9 maj och 16 maj.                                   

Tid: 14:30 - 16:30.                                                                           

Plats: Björkekärrshus, Rosendalsgatan 10.                                       

Dit kan du åka kollektivt med buss 17.

Du som så önskar kan äta en god lunch i matsalen på Björkekärrshus innan studiecirkeln startar.                           

Matsalen är öppen 11:30 - 14:00.     Pris: 73:-

Anmälan till Gunnel Amonsson  gm.amonsson@gmail.com eller 076 239 79 19.

Du är naturligtvis välkommen att delta även om du inte åker med på studieresan till Ven!