Börsen

Guidad visning av Börsen måndagen den 12 júni kl 13

Av uppmärksamma medlemmar fick vi här om dagen veta att Börsen visas för grupper vid några tillfällen i juni inom ramen för Göteborgs 400-årsjubileum.
Vi tycker det vore ett gyllene tillfälle för våra medlemmar att få se och höra om denna vackra och anrika byggnad.

För att det skall bli en rimlig kostnad för föreningen behöver vi samla en grupp om 35 personer. Vi har preliminärbokat den rubricerade dagen och tiden men kan inte slutgiltligt avgöra om besöket kan bli av förrän vi fått veta hur många av er som vill följa med.

Därför ber vi er helst omgående, men allra senast söndag i denna vecka, den 21 maj anmäla er till inger Augustsson, tel 0708-733380 eller e-post  

Kostnaden är egentligen 170kr/person, om man är en grupp på 35 personer. För att så många av er som möjligt skall följa med vill föreningen bidraga så att du istället får betala 120kr. Men förutsättningen är att vi blir en så stor grupp.
Föreningen får nämligen betala ett fast belopp oavsett hur många som kommer.

Vill du ta med en eller flera vänner utanför vår förenning är de förstås också välkomna men får betala den fulla avgiften. När vi på söndag vet hur stort intresset visat sig vara återkommer vi med besked.

Läs den bifogade presentationen av Börsen, som vi hoppas skall locka till stor uppslutning. Börsen läs mer