Teaterföreningen Kulturtunnan

Kulturtunnan visar Kvinnofarmen

Vi blev kontaktade av teaterföreningen Kulturtunnan som bad oss tnformera om pjäsen Kvinnofarmen av Carin Mannheimer som ges vid fem tillfällen nu i höst  Läs mer 

Hälsningar
Styrelsen