Månadsmöte januari

Välkomna till månadsmötet, Kulturpunken Tuve Torg