Studiebesök/resor

Bokade studiebesök och arrangemang

Vi har planerat ett intressant besök på SKF, där vi får se en av världens modernaste fabriker. Besöket inleds med en intressant information om företagets utveckling från start till nu. På grund av pandemin har vi ännu inte kunnat få besked om när besöket kan bli av. Vi informerar så snart vi vet. Lars Bergström kommer att ta emot anmälan på ett månadsmöte eller per tel 0706-013554. Deltagarantalet är begränsat till c:a 30 personer.

Vid  intresse är vi, utöver vår traditionella endagsresa i maj, öppna för att planera både en längre resa och eventuellt en teaterresa.

Studiecirklar,studiebesök mm:
Planeras och genomförs om och när intresse finns. Styrelsen tar tacksamt emot förslag.

Mer information lämnas på månadsmöten och här på  hemsidan.