Kartboken om Göteborg

GÖTEBORG – 400 år genom kartor

Redaktörer: Gudrun Lönnroth, Staffan Sedenmalm och Robert Berggren
som författare medverkar även Per Hallén, Lars Olof Lööf och Stig Hammarson.

GÖTEBORG – 400 år genom kartor
Redaktörer: Gudrun Lönnroth, Staffan Sedenmalm och Robert Berggren. Som författare medverkar även Per Hallén, Lars Olof Lööf och Stig Hammarson.
Den har utgivits av Göteborgs hembygdsförbund och är ett verkligt praktverk som ägnar sig främst att sitta och bläddra i och njuta av de vackra kartorna och den historia de berättar. Här kan man följa Göteborgs utbyggnad, från fästningsstad till förnyelsen av Nya Älvstrandens varvs- och hamnområden, Majorna – Kungsladugård, inom Vallgraven, hamnen, landerierna, Vasastaden och turistkartor från olika epoker är exempel på innehållet i de 192 sidorna

Ingen kan mer om Göteborgs stadsbild än Gudrun Lönnroth. Hon har som arkitekt promoverats till hedersdoktor för sin viktiga insats som första antikvarie i ombyggnads och restaureringsprojekt och för sin sitt omfattande arbete med bevarandeprogram i Göteborg. Hennes medverkan i ovanstående kartbok var av stor betydelse liksom i nedanstående bok, den sjunde i serien 100 år i Göteborg där man kan följa stadens utveckling i olika avseenden mellan 300- och 400-årsjubileerna.

Boken är indelad i två stora avsnitt. Första avsnittet handlar om bebyggelsen, hur staden utvidgats och förändrats. Många nya stadsdelar har tillkommit och bland dem flera särpräglade miljöer, typiska för Göteborg.
I den andra delen beskrivs de stora parkernas historia, idéerna bakom anläggningarna och den fortsatta utvecklingen fram till nutid.