Rikedom förpliktigar

Kulturdonationernas stad Göteborg 1850 - 1920
Lindelöws bokförlag

Här granskar Jan Christensen de många faktorer som samspelade till att på kort tid göra Göteborg till en kunskaps- och kulturstad av format. Härtill bidrog inte minst det låga skattetrycket, en viktig förutsättning för de stora donationerna till kulturella ändamål. Författaren är docent i historia vid Göteborgs universitet.