Boktips Hösten 2021

Göteborg 400 - Stadens historia i bilder

Denna Bok är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stadsmuseum, Hasselbladstiftelsen, Riksarkivet, Landsarkivet, Göteborg & Co, Göteborgsposten och Bokförlaget Max Ström.

Huvudskribent är Kristian Wedel.

Det är en verklig bildrik bok som visar vår stad från många olika tider och olika sidor.