Funktionärer

Yvonne Björmander

Pensionärsråd: Folkhälsa / Friskvård

Stig Hedberg

Webbredaktör

Britt Johansson

Medlemsregisteransvarig

Alpo Patala

Trafikombud

Sauli Visuri

Revisor