Funktionärer

Stig Hedberg

Britt Johansson

Medlemsregisteransvarig

Alpo Patala

Trafikombud

Sauli Visuri

Revisor