SPF Lundby

Inom SPF Seniorerna Lundby arbetar vi för medlemmarnas bästa. Alla skall ha möjlighet till ett aktivt liv och därför erbjuder vi våra medlemmar att delta i sociala aktiviteter som anordnas både av distriktet och av vår egen förening.