2022

Årsmöte 2022
Den 10 mars genomförde vi vårt årsmöte i Lundby. Totalt var vi 55 medlemmar på plats i Wartagården. Årsmötesförhandlingarna leddes med den äran av Britt Johansson och som sekreterare valdes Sören Hansson från vår grannförening Björlanda/Torslanda.
Några viktiga punkter under årsmötet var att styrelsen beviljades ansvarsfrihet, medlemsavgiften kommer från år 2023 höjas till 300kr och entréavgiften på månadsmötet blir 50kr. Elisabet Wennström fick förtroendet att fortsätta som ordförande och som ledamöter i styrelsen valdes Britt Johansson, Stig Hedberg, Alpo Patala, Göran Callebro, Bodil Meijer och ElseBritt Alm som är ny ledamot efter Ingrid Jönsson som avböjt fortsatt styrelseuppdrag.
Länk till bilder