Promenader

Är du intresserad av promenader (träffas måndagar kl. 11.00). Kontakta Birgitta Claesson. Mobil: 073 565 03 65