Boule

Är du intresserad av boule.
Vi kommer att spela på Wartagården, tisdagar kl. 10.00.
Kontakta Ulla Josefsson Tel. 070 226 52 40