Välbesökt årsmöte 2023

Den 16 februari ägde SPF Linnéstadens årsmöte rum i Dahlheimers Hus. Ett 90-tal SPFare hade sökt sig dit för att höra styrelsens genomgång av verksamheten under föregående år, lyssna till den ekonomiska rapporteringen och ta del av valberedningens förslag till ny styrelse. Föreningen har nu drygt 900 medlemmar och därför förstärktes styrelsen med tre nya medlemmar.
Bernt Nilsson valdes enhälligt till mötets ordförande och Margaretha Sahlin till dess sekreterare. Därefter svingade Bernt elegant klubban igenom samtliga punkter på dagens agenda, de flesta med acclamation, och efter ca 40 minuter var det dags att övergå till mer privata samtal i väntan på fika.
Föreningen valde med acklammation om Kerstin Gidsäter till ordförande för det kommande verksamhetsåret. Margaretha Sahlin, som varit med i olika SPF-sammanhang sedan 1995, hade valt att avgå. Hon avtackades av Kerstin med blomster och presentkort samt en varm applåd.
Kerstin passade också på att avtacka Sonja Lidén Eriksson för hennes mångåriga insatser i Pensionärsrådet.
Till nya ledamöter i styrelsen valdes Ingrid Blume, Åke Berg och Ing-Britt Ström.