Ordförande Kerstin - omvald vid årsmötet 2022

SPF Seniorerna Linnéstaden valde Kerstin Gidsäter till ny ordförande vid sitt årsmöte den 19 augusti 2021. Kerstin efterträdde Harry Ericksson, som avtackades vid samma tillfälle. Hon omvaldes med acklamation vid årsmötet 2022.

Kerstin började sin bana i SPF Linné som programansvarig.
Hennes mål är att vidareutveckla föreningens verksamhet genom att bevaka medlemmarnas intressen lokalt, utveckla givande sammankomster och skapa rika möjligheter för mångskiftande och berikande aktiviteter för seniorerna i Linnéstaden, från promenader till quiz, cirklar och pubaftnar.
Då hon blev pensionär lämnade hon en mångårig verksamhet som ansvarig för administrationen vid SOM-institutet vid Göteborgs Universitet.