Funktionärer

Gunilla Edmark

Valberedning ordförande

Monica Eifel

Folkhälsa/Friskvård

Karl-Åke Hansen

Medlemsregisteransvarig CU

Anders Holm

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Gull-May Holst

Webbredaktör

Ing-Marie Hörn

Medlemsregisteransvarig CU

Sven Lindgren

Trafik

Margreth Wadenstein

Medlemsregisteransvarig CU

Marianne af Ekenstam

Resor

Lars Andersson

Revisor

Sven-Inge Hägnemo

Revisor

Birgitta Brandberg

Webbredaktör

Eva Holm

Valberedning