SPF Seniorerna i Linné

Välkommen till SPF Seniorerna Linnéstaden Göteborg!

Du är varmt välkommen som en av SPF Seniorerna Linnéstaden. Med fler än 800 medlemmar är vi den största lokalföreningen i Göteborgsdistriktet! Genom våra lokala aktiviteter  skapar vi gemenskap och tillfällen till nya kontakter. Ingen behöver vara ensam i Linné!

SPF Seniorerna  arbetar lokalt för att påverka politikerna i prioriterade frågor som t ex äldres rättigheter i vårt samhälle och frågor som rör ekonomi, boendeinflytande samt hälsa och omsorg. Vi är ju många, med stor kunskap och enorm efarenhet. Vi gör skillnad genom att höras och synas.

SPF Seniorerna Linnéstaden är en av 19 föreningar i Göteborgsdistriktet. Vår förening bildades 1991. Vi i SPF Seniorerna Linnéstaden har två huvudinriktningar för vår verksamhet:
- Den ena är att bevaka seniorernas intressen på lokal nivå;
- Den andra är att främja våra medlemmars trivsel och hälsa
genom olika sociala aktiviteter.

Samtliga lokala aktiviteter arrangeras av oss i Linné för våra medlemmar. I vårt programblad och på hemsidan www.spfseniorerna.se/linnestaden finns information om aktiviteterna — när, var, hur och vad. Programbladet skickas ut till alla medlemmar en gång per år.

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Organisationen arbetar på tre nivåer för att främja våra medlemmars intressen:
Förbundet bevakar pensionärspolitiska frågor på riksnivå t ex  pensioner och skatter och är ansvarig utgivare av medlemstidningen Senioren.

Distrikten arbetar på regions- och kommunnivå med äldrefrågor och är service- och samordningsorgan för föreningarna.

Lokalföreningarna ser till att det arrangeras olika aktiviteter på hemmaplan för alla medlemmar. Det handlar om allt från quiz-aftnar, cirklar, promenader, 11-fika, resor och studiebesök. Se vårt program!

SPF Linnéstaden har stora fördelar i närheten till Slottsskogen, Botaniska trädgården och Änggårdsbergen. Möjligheterna till aktiviteter och trevliga träffar i det fria är många.