Gin Rummy

Man behöver inte vara korthaj för at spela Gin Rummy! Några roliga och stimulerande timmar har man med intressanta medspelare i den cirkel som kallas Gin Rummy och som sammanträder en gång i månaden i Haga Församlingslokaler under ledning av Yvonne Ingblad. Reglerna är enkla men det gäller ändå att hålla tungan rätt i mun. Mellan 20 och 30 SPFare dyker upp för att kämpa med korten  och medspelarna. Dock, det finns bara vinnare eftersom alla har trevligt!