Trivselaktiviteter

Till kategorin trivselaktiviteter hör även de många möten som sker i våra cirklar. Nedan följer en beskrivning av Mervetarna. Fler minireportage från övriga cirklar följer undan för undan.