Månadsmöte 21/4 Arne Larsson, GP, om Göteborgspolitiken

- Trenden inom Göteborgspolitiken just nu, detta valår 2022, är att väljarna börjar gå tillbaka till de stora partierna.

Så inledde Arne Larsson, skrivande reporter på GöteborgsPosten, med lokalpolitiken som speciellt bevakningsområde, sitt anförande under rubriken 'Det politiska livet i Göteborg' för 68 intresserade medlemmar vid månadsmötet den 21 april. 
Arne  Larsson följer dagligen med i politikernas alla turer i vår stad. Det handlar bl a om bevakning av kommunstyrelsens och kommunalfullmäktiges regelbundna möten, om att gå på presskonferenser, om att läsa handlingar och följa upp partiernas ställningstagande i olika aktuella frågor. Att fråga och söka svar. Att intervjua och även hålla ett öga på rikspolitiken.

Vi fick lära oss att GP håller koll på hur väljarna preferenser vad gäller de politiska partierna förändras. Speciellt viktigt under ett valår som detta då man vill göra analyser av det politiska läget.

- Vi beställer regelbundet SIFO-undersökningar för att kunna göra bedömningar av hur väljarkåren ställer sig till olika frågor.  Just nu ligger S på 26% och M på 21% i Göteborg enligt senaste SIFO.

Arne Larsson berörde de lokala partiernas uppkomst, hur Göteborg efter många  turer fick del av de statliga investeringarna i infrastruktur och kunde bygga såväl nya bron till Hisingen och tågbanan Västlänken. Han berättade lite om Demokraterna, och Alliansen kom till. Och hur locket fortfarande ligger på vad gäller Muteborg.

Turerna i lokalpolitiken är många och invecklade. Arne Larsson sammanfattade de lokala politikernas dilemma med att konstatera:

- Den som får igenom sitt budgetförslag, om än med liten marginal, är den som vinner. 

Det var ett lärorikt och intressant månadsmöte och Arne Larsson fick varma applåder, en blomkvast och ett presentkort som tack av ordförande Kerstin Gidsäter.