16/3 Blom & Cederlund och Dan Andersson

Den 16 mars inleddes månadsmötet med ett finstämt framförande av Dan Anderssons visor av trubadurerna Blom och Cederlund, båda med förnamnet Bengt och båda med gitarrer. Herrarna, nu i mogen ålder, har musicerat tillsammans sedan tonåren, en gång i tiden som rockartister med bl a Beatles på programmet. Så småningom upptäckte de poesin och visorna och beslöt sig för att bli just trubadurer, inspirerade av bl a av Thorstein Bergman.
Blom, som är florist, inledde med att berätta en del om Dan Anderssons hårda och fattiga liv i Finnmarkens skogar, där han stundvis arbetade vid kolmilorna. Hans strävan var hela tiden att bli diktare, så all vaken tid gick åt att skriva och ibland också att sätta toner till sina dikter. När han var nygift och väntade sitt första barn började han få tillfälle att göra det han helst ville — dikta. Men ödet ville annorlunda. Han avled 32 år gammal på ett fattigt hotell i Stockholm, förgiftad av det cyanväte man använde för att avlusa sängkläder och väggar.
Dan Andersson arbetade en tid på Ny Tid här i Göteborg och det finns en fin byst av honom på Järntorget.
Många av oss hade fina upplevelser förknippade med just Dan Andersson och Thorstein Bergman, så en och annan gick säkert hem och plockade fram sina gamla inspelningar från yngre år.