Regionarkivet

Sigvard Fernström rapporterar:
Arkivarie Julia Sjöholm inledde med en historik och avsikten med myndighetens arbete. För att få ordning på statens växande korrespondens tog Axel Oxenstierna initiativet till det som idag är en myndighet under kulturdepartementet. Under resans gång har allt fler register lagts under Riksarkivet, t.ex Polisregistret, folkbokföringen m fl. Genom de olika registren kan man länka sig fram till en viss person eller en viss händelse.

Vi delades in i två grupper för demonstration av arkiverat material från olika sekler. Parallellt fick vi en genomgång av utställningen om hungerkravallerna i Göteborg 1917. 

Utställningen togs fram tillsammans med intresserade lekmän för att få en så allsidig belysning av händelserna i bl.a. Haga. Det var under en politiskt laddad period, då Sverige exporterade livsmedel, trots att en stor del av Sveriges befolkning svalt. Vi fick även tillfälle att köpa utställningskatalogen, med pensionärsrabatt!

Alla besök hos Riksarkivet kostnadsfria och man kan få hjälp av personalen att söka fram aktuellt material. Öppettider – se riksarkivet.se/oppettider-goteborg

Nöjda kommentarer hördes när vi gick ut i det fina vädret.