Detta har vi gjort

Om du vill läsa mer om de aktiviteter vi genomfört kan du läsa under rubrikerna Resor, Studiebesök, Månadsmöten, etc..