Studiebesök

Studiebesök i Göteborg med omnejd.

Studiebesöken presenteras i "Program 2020, sid 4" 

Vid frågor vänd dig till:

Sigvard Fernström Tel. 0705-32 96 60, sigvard@fernstroem.eu
Anmälningslistor läggs ut vid månadsmöten.