Styrelsen gruppbild 2020

Styrelsen 2020

Bakre raden från vänster:
Barbro Engbom, Inger Olsson, Pernilla Knutsson, Margaretha Grahn,
Ida Tunander.
Främre raden från vänster:
Arne Person,Ulla Ulveskog,Ulla Nelson, Anders Hole,